VALPAINT PLASTIC SECOND LIFE MIX ECO

Společnost VALPAINT S.p.A. je již několik let v souladu se zelenou filozofií se věnuje tomuto velmi důležitému tématu. Již v roce 2006 získala Certifikaci kvality ISO 9001, ke které v roce 2009 přibyla Environmentální certifikace ISO 14001 za respektování životního prostředí ve výrobních procesech.

Ve spolupráci s různými italskými univerzitami byly přidány četné projekty pro ekologicky udržitelnou výrobu.

VALPAINT dokázal snížit a v některých případech zcela vyloučit použití škodlivých látek a ve svých formulacích našel zelené alternativy ke sloučeninám, jako jsou IPA, APEO, FORMALDEHYDE a AMONIAK.

Díky tomuto výzkumu se společnosti VALPAINT podařilo získat prestižní zelené certifikace a minimalizovat nakládání se škodlivými látkami v rámci svého výrobního závodu.

Ve VALPAINT není více než 80 % produktů klasifikováno nebo označeno jako nebezpečné podle nařízení REACH.

Všechny produkty VALPAINT jsou VOC LOW, tj. s nízkým obsahem těkavých sloučenin škodlivých pro životní prostředí a lidské zdraví.

VALPAINT získal japonskou certifikaci F-FOUR STARS (JISA 1902-3) pro formaldehyd a třídu A+ podle ISO 16000, která označuje nejnižší úroveň vnitřních emisí.

Kromě produktů chtěl VALPAINT také to nejlepší pro své obaly: plastové dózy jsou vyrobeny z PP, 100% recyklovatelné, k barvení plastu se používají netoxické mastery, bez olova a jiných nebezpečných materiálů.

VALPAINT si klade za cíl snížit používání škodlivých látek během životního cyklu produktu, aby mohl nabízet bezpečné a certifikované produkty, které chrání to, na čem nám nejvíce záleží: životní prostředí, naše domovy a lidé, kteří v nich žijí.

Ostatné články

PORTFÓLIO PRODUKTOV